SỨC MẠNH TÌNH THÂN

Moonlight Resonance

Sức Mạnh Tình Thân, Moonlight Resonance xoay quay gia đình tiệm bánh nổi tiếng "Gia hảo nguyệt viên". Chung Tiếu Hà (do Lý Tư Kỳ đóng) và chồng là Cam Thái Tổ (do Hạ Vũ đóng) đã cùng nhau gầy dựng nên tiệm bánh từ hai bàn tay trắng. Họ có chung với nhau năm người con, các con lần lượt được đặt theo tên “Gia Hảo Nguyệt Viên Khánh Trung Thu”: Cam Vĩnh Gia (do Trần Hào đóng), Cam Vĩnh Hảo (do Lâm Phong đóng), Cam Vĩnh Viên (do Lê Nặc Ý đóng), Cam Vịnh Khánh (do Trần Pháp Lai đóng), Cam Vĩnh Trung (do Ôn Gia Hành đóng) và một người con gái nuôi là Tôn Hạo Nguyệt (do Dương Di đóng). 


(0 lượt, đánh giá: 0.0 trên 10)
0.0

43 phút/tập 2008 135 lượt xem

SỨC MẠNH TÌNH THÂN - Moonlight Resonance
Thông tin phim
Hình ảnh
  • Thời lượng: 43 phút/tập
  • Tổng số tập: 40 tập
  • Độ phân giải: HD
  • Ngôn ngữ: Lồng Tiếng
Bình luận